Hỗ trợ trực tuyến

Thủ tục chia tách công ty cổ phần

Khi đăng kí sử dụng, doanh nghiệp/ tổ chức triển khai phải đóng phí đăng kí & phí duy trì cho năm đầu tiên. Tình huống doanh nghiệp/ tổ chức đăng ký sử dụng mã số mã vạch từ thời điểm ngày 1/7 thì mức phí duy trì nộp những năm đăng ký bằng 1/2 mức phí duy trì khớp ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

Oceanlaw là đơn vị tư vấn sẽ giải quyết khó khăn cho khác hàng khi tiến hành lập hồ sơ chia tách công ty cổ phần. Oceanlaw tư vấn cho khách hàng về trình tự thủ tục như sau :

Bước 1: Chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ :

 • Nghị quyết chia công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về sự chia công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp hoặc sách vở tương đương khác của Doanh
 • Hồ sơ Đăng Ký Công Ty của Doanh Nghiệp Cổ Phần riêng với Công Ty mới.
 • Giấy đề nghị đăng ký Công Ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • List cổ đông là người đầu tư nước ngoài;
 • List người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền.

Bước 2: Thủ tục chia tách công ty cổ phần cần có :

 • Đại hội đồng cổ đông của Công Ty bị chia thông qua nghị quyết chia Công Ty theo quy định của Luật & Điều lệ Công Ty.
 • Nghị quyết chia Doanh Nghiệp phải được gửi đến toàn bộ những chủ nợ & thông báo cho người lao động biết những năm 15 ngày, kể từ thời điểm ngày trải qua nghị quyết.
 • Cổ đông của Doanh Nghiệp mới được Ra đời thông qua Điều lệ, bầu hoặc chỉ định Hội Đồng Quản Trị,
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc và thực thi Đăng Ký Doanh Nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
 • Những Công Ty mới phải cùng trực tiếp chịu trách nhiệm về những khoản nợ chưa giao dịch thanh toán, hợp đồng lao động & nghĩa vụ gia sản khác của Công Ty bị chia hoặc thỏa thuận hợp tác với chủ nợ, người tiêu dùng và người lao động để 1 trong những số những Công Ty đó tiến hành các nhiệm vụ này.

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia tách doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ 0965 15 13 11 để được tư vấn.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.