Hỗ trợ trực tuyến

Quy định về ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17 /06 /2016 Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo các quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật đầu tư có hiệu lực vào ngày 01 /08 /2016.

Thông tư số 83/2016/TT-BTC gồm có 7 điều, quy định hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Đối với từng dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư khác nhau, có những quy định về ưu đãi các loại thuế khác nhau để phù hợp với Luật đầu tư 2014.

Thông tư số 83/2016/TT-BTC được ban hành với mục đích hướng dẫn cho những chủ thể có thẩm quyền thực hiện ưu đãi đầu tư theo đúng quy định của luật pháp, đồng thời các tổ chức, các cá nhân muốn thực hiện dự án đầu tư có thể tìm hiểu để hiểu rõ hơn về ưu đãi đầu tư đối với những dự án đầu tư của mình.

Download Thông tư số 83/2016/TT-BTC tại đây:83_2016_tt-btc_284790

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.
Contact Me on Zalo
0904 445 449