Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ tư vấn chia tách doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều Công ty có nhu cầu chia tách doanh nghiệp , hợp nhất doanh nghiệp hoặc sát nhập để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại mà không làm mất đi quyền và nghĩa vụ của Công ty chia, tách. Thủ tục chia, tách là thủ tục phức tạp, Công ty luật Oceanlaw sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của Quý Khách hàng về các thủ tục chia tách, hợp nhất hoặc sát nhập Công ty.

Tư vấn chia / tách Doanh nghiệp

1. Chia công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chia thành một số công ty cùng loại.

2. Tách công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

– Điều kiện về Chia / tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty;

– Về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;

– Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;

– Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;

– Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia / tách và Công ty mới;

– Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia / tách Công ty;

– Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ chia tách doanh nghiệp :

– Quyết định và biên bản họp về việc chia / tách Công ty; Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách Cổ đông / thành viên Công ty; Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ;

– Làm dấu và nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp;

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.