Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ thay đổi địa chỉ Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thay đổi địa chỉ Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài – Hiện nay, bên chị đang tạm ngừng kinh doanh, do dó, để tiến hành việc thay đổi địa chỉ, bên chị cần thực hiện các bước sau:

1.1.      Bước 1: Thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại:

  • Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh nhưng thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
  • Công ty nơi Chị đang làm việc đã tạm ngừng 2 năm, ít nhất phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh tới cơ quan thuế 02 lần. Trước khi Công ty tiến hành thay đổi địa chỉ cần tiến hành thông báo lên cơ quan thuế về việc Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại.

1.2.      Bước 2: Tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

  • Để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung thay đổi địa chỉ, Công ty nơi chị đang làm việc phải đảm bảo các điều kiện sau: (i) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, tức là việc nhà đầu tư góp vốn theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết của nhà đầu tư ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư và Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; (ii) thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê; và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Theo quy định của pháp luật, trong quá trình hoạt động, nếu Công ty có nhu cầu điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn… thì phải thực hiện đăng ký nội dung điều chỉnh tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội (nếu dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý đầu tư theo thẩm quyền để xem xét điều chỉnh).
  • Địa điểm mà Công ty dự kiến chuyển đến phải có chức năng làm trụ sở theo quy định của pháp luật, tức là nếu bên cho thuê là cá nhân thì phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; nếu bên cho thuê là tổ chức thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê phải có ngành nghề cho thuê bất động sản; sơ đồ thửa đất, bản vẽ thiết kế diện tích đất sử dụng làm văn phòng.

Ngoài ra, nếu địa chỉ mới trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì địa điểm mới phải đảm bảo đủ điều kiện về địa điểm thực hiện dự án mà nhà đầu tư đã đăng ký ban đầu đối với với dự án đầu tư.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.
Contact Me on Zalo
0904 445 449