Hỗ trợ trực tuyến

Công bố chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước

Quý khách muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm của mình ra thị trường và đảm bảo chất lượng an toàn cho người sủ dụng , quý khách phải hoàn thiện các hồ sơ thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm của luật nhà nước đề ra. Oceanlaw cung cấp các dịch vụ công bố chất lượng mỹ phẩm với điều kiện thuận tiện nhất, chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1.  Giấy tờ khác hàng cung cấp khi đăng ký công bố chất lượng mỹ phẩm.

 •   Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm
 • Bản công thức thành phần thể hiện đầy đủ tên các chất theo danh pháp quốc tế, tỷ lệ và tác dụng của từng chất
 •  Giấy ủy quyền của nhà sản xuất mỹ phẩm cho tổ chức công bố và đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

2. Điều kiện đăng ký công bố chất lượng mỹ phẩm.

 •  Doanh nghiệp công bố chuất lượng mỹ phẩm phải có mã ngành sản xuất kinh doanh mỹ phẩm
 •  Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm phải cam kết thành phẩm mỹ phẩm không có các chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt cs giới hạn cho phép

3. Công việc OCEANLAW thực hiện đăng ký công bố chất lượng mỹ phẩm.

 • Tư vấn miễn phí những quy định của pháp luật về công bố mỹ phẩm;
 •  Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Công bố mỹ phẩm;
 •  Tư vấn thủ tục Công bố mỹ phẩm;
 •  Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
 •  Đại diện hoàn tất toàn bộ các thủ tục công bố mỹ phẩm cho khách hàng, cụ thể:
 1.   Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ công bố mỹ phẩm cho khách -hàng.
 2.    Đại diện lên Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cho khách hàng.
 3.    Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 4.    Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có).
 5.    Đại diện nhận giấy chứng nhận công bố mỹ phẩm cho khách hàng.

4. Thời gian hiệu lực của số tiếp nhận công bố chất lượng mỹ phẩm.

Số tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm có giá trị trong 03 năm. Các tổ chức cá nhân phải tiến hành công bố lại it nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ hết hạn và phải nộp lệ phi theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.