Hỗ trợ trực tuyến

Xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo nghề quốc gia

Khách hàng hỏi luật sư : Chào luật sư  tôi muốn hỏi luật sư về thành lập trung tâm đào tạo nghề quốc gia thì cần xin giấy chứng nhận hoạt động như thế nào và điều kiện xin giấy chứng nhận hoạt động như thế nào.

Luật sư trả lời : Đối với lĩnh vực bạn đang hoạt động thì cần phải đảm bảo một số điều kiện sau đây.
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia :
Tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
a) Có cơ sở vật chất (phòng chuyên môn, kỹ thuật và nhà, xưởng, mặt bằng) và trang thiết bị (phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiểm) theo đúng quy định do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm tương ứng với số lượng người tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là người tham dự) trong một đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ thuật (sau đây viết tắt là kiểm tra kiến thức) hoặc kiểm tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là kiểm tra thực hành) ở một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề thực hiện trong cùng một thời điểm;

Bạn có nhu cầu xin giấy phép xuất khẩu lao động nhanh, liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất,

b) Đầy đủ thệ thông thiết bị giám sát, quan sát bằng hình ảnh, âm thanh được kết nối mạng Internet, đảm bảo trong quá trình kiểm tra kiên thức, thực hành và quy trình lao động, vệ sinh của người tham dự.

c) Có trang thông tin điện tử riêng bảo đảm cho người lao động có thể đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tuyến.

2. Về nhân lực trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự:
Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 03 (ba) người được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, trong đó có ít nhất 01 (một) người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.

Trên đây là một số điều kiện mà bạn cần có khi xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo nghề quốc gia. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục hồ sơ liên hệ trực tiếp với chúng tôi xin giấy phép một cách nhanh nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.