Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn đề Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Tư vấn đề Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Các Thành viên của WTO có nghĩa vụ tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn bảo hộ do Hiệp định TRIPS thiết lập ra. Đối với những vấn đề Hiệp định TRIPS đã thiết lập các tiêu chuẩn tổi thiểu, các nước thành viên không thể áp dụng các tiêu chuẩn bảo hộ ở mức độ thấp hơn mức độ do Hiệp định TRIPS thiết lập. Đồng thời, những Thành viên không có nghĩa vụ cung cấp mức độ bảo hộ cao hơn.
Hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã hoàn thiện và đáp ứng được đủ những yêu cầu của TRIPS và các công ước quốc tế khác về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Công ước Berna về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, Công ước UPOV về bảo hộ về giống cây trồng, và một số những công ước khác.
Hiện tại, Các quy định về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong TRIPS+ đang từng bước thể hiện được một vài cam kết nghiêm túc của Việt Nam khi gia nhập WTO. Khi so sánh với một vài lĩnh vực khác thì các thủ tục hành chính của lĩnh vực sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ngang bằng với những chuẩn chung của thế giới và gần như không có sự khác biệt đáng kể nào cả.
Hiệu quả của vấn đề thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của những cơ quan chức năng có thẩm quyền đã được nâng cao đáng kể. Đó chính là sự thành quả của sự nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền thí dụ như Bộ khoa học và công nghệ, các sở khoa học và công nghệ, …
Nhất là, với sự ra đời của ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận về thương mại và hàng giả trong đầu năm 2014 thì hiệu quả của việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã tăng lên rõ rệt.

>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiến”

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.