Tìm hiểu hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn

0

Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn đã được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua vào ngày 24 tháng 6 năm 2012.

Hiệp ước này chính là sự phát triển của Công ước Rome năm 1961 về bảo hộ quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng mà Việt Nam đã được là thành viên từ ngày 1/3/2007. Hiệp ước này tạo ra cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc sử dụng trên phạm vi quốc tế những sản phẩm nghe nhìn, đặc biệt là trong môi trường kỹ thuật số, góp phần bảo vệ quyền của những người biểu diễn, chống lại việc sử dụng trái phép những cuộc biểu diễn của họ trong một số phương tiện truyền thông, nghe nhìn.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181