Hỗ trợ trực tuyến

Quy định mới nhất của pháp luật về giá đất

Quy định mới nhất của pháp luật về giá đất

Ngày 15 tháng 05 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và đã có hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/07/2014.

Nội dung chính quy định về giá đất này, trong đó quy định bảng giá đất được xây dựng tùy theo vị trí đất và được xác định theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì sẽ áp dụng khung giá đất của loại đất đó.

Đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất; trường hợp quy định mức giá đất cao hơn 30% phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Bảng giá đất đó sẽ được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh khung với giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hay giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; hay khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hay giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất với khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên

Để tìm hiểu thêm về thông tin của nghị định này quý khách hàng hãy gọi tới hotline của Oceanlaw để được tư vấn thêm.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.