Hỗ trợ trực tuyến

Quy định của pháp luật về xử phạt không có giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là một trong những loại giấy tờ bắt buộc cần phải có khi người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam, nếu không xin giấy phép lao động thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo qui định của pháp luật.

Ngoại trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động thì hầu hết các lao động nước ngoài nếu muốn làm việc lâu dài và hợp pháp ở Việt Nam đều phải có doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh để làm giấy phép lao động.

Một số sai phạm quy định về công dân người nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ bị xử phạt:

* Đối với lao động người nước ngoài: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phải đề nghị cơ quan công an trục xuất, nếu:

  • Lao động làm việc không có giấy phép lao động.
  • Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Trường hợp giấy phép hết hạn, doanh nghiệp phải nộp đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Quy định của pháp luật về xử phạt không có giấy phép lao động

* Đối với người sử dụng lao động:

– Không thông báo tình hình sử dụng lao động bị phạt: từ 1.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng.
– Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận được miễn giấy phép động hoặc có giấy phép lao động nhưng đã hết hạn.

  • Vi phạm từ 1 người tới 10 người: từ 30.000.000 đồng tới 45.000.000 đồng.
  • Vi phạm từ 11 người tới 20 người: từ 45.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng.
  • Vi phạm từ 21 người trở lên: từ 60.000.000 đồng tới 75.000.000 đồng.
  • Đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 1 tháng tới 3 tháng.

– Sử dụng lao động nhưng lại không báo cáo về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động: 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng.
– Sử dụng lao động nhưng lại không thông báo bằng văn bản cùng bản sao hợp đồng lao động: 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng.

Các căn cứ pháp lý

  • Điều 18 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
  • Điều 22 và 22a của Nghị định số 88/2015/NĐ-CP.

Oceanlaw cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian ngắn nhất với chi phí rẻ nhất, hãy gọi tới Oceanlaw để sử dụng dịch vụ.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.