Quản lý và sử dụng con dấu như thế nào?

0

Căn cứ Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 /7 /2016 gồm có 4 chương 28 điều và một phụ lục quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Nội dung chính của Nghị định 99/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Quy định về sử dụng con dấu có hình quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng
  • Sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
  • Đăng kí mẫu con dấu: thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu

Theo đó, Nghị định 99/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 /7 /2016, tạo cơ sở pháp lý để những chủ thể sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181