Nội dung hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT)

0

Hiệp ước của WIPO về vấn đề quyền tác giả (WCT) đã được thông qua tại Geneva vào ngày 20 tháng 12 năm 1996.

Hiệp ước của WIPO bao gồm 25 điều, quy định những nội dung chính về vấn đề quyền tác giả và phạm vi bảo hộ quyền tác giả; một số quyền của chủ sở hữu quyền tác giả như quyền cho thuê, quyền phân phối, quyền truyền đat đến công chúng cũng như một số quy định về việc thực thi quyền.

Hiệp ước của WIPO tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền tác giả, góp phần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn và giải đáp kịp thời những thông tin liên quan tới Hiệp ước của WIPO .

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181