Những điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo

0

Căn cứ Nghị định 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 /7 /2016 gồm có 7 điều Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, các kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Nội dung chính của Nghị định 79/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tào, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
  • Trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan

Theo đó nghị định 79/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 /7 /2016, tạo khung pháp lý để những chủ thể tiến hành kinh doanh các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

 

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181