Hỗ trợ trực tuyến

Mở trung tâm tư vấn việc làm cần điều kiện gì

Khách hàng hỏi luật sư về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm ?

Luật sư trả lời như sau : Tư vấn việc làm là một trong hoạt động bắt buộc phải đáp ứng điều kiện, xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm. Để xin giấy phép nhanh chóng thì doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng được 1 số điều kiện sau :

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Điều kiện cấp giấy phép:
1.1. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, cụ thể: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
1.2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, cụ thể: Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
1.3. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, cụ thể: Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Như vậy trên đây là  3 điều kiện  tiên quyết cần phải có khi xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo tư vấn. Nếu bạn có thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật chúng tôi.

Bài viết sau : khách hàng có nhu cầu xin giấy phép đào tạo huấn luyện viên thì cần có điều kiện gì, vốn điều lệ để mở trung tâm là bao nhiêu ?

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.