Hỗ trợ trực tuyến

Mẫu 08 tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

 Tên đơn vị/cá nhân:  …………………….

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Ví dụ :

– Chỉ tiêu 4 : Địa chỉ nhận thông báo thuế

124  Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội.

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2009

Lãnh đạo đơn vị/cá nhân

                                                            (ký, ghi họ tên chức vụ đóng dấu)

Giám đốc

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ:

 1. Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.
 2. Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
 3. Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

* Các chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế :

Chỉ tiêu 1.Tên chính thức

Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch

Chỉ tiêu 3. Địa chỉ trụ sở

Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập

Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6a. Số :

6b. Ngày cấp :

6c. Cơ quan cấp :

Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh

Chỉ tiêu 11.Vốn điều lệ

Chỉ tiêu 12.Tài khoản Ngân hàng, kho bạc

Chỉ tiêu 13.Loại hình kinh tế

Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh

 • Độc lập
 • Phụ thuộc

Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản

16a. Mã số thuế :

16b. Tên đơn vị chủ quản

16c. Địa chỉ trụ sở chính :

Chỉ tiêu 17.Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp :

17b. Số CMND của chủ DN :

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN :

17d. Địa chỉ liên lạc :

Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp

Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

 • Có đơn vị thành viên
 • Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
 • Có đơn vị trực thuộc
 • Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
 • Có kho hàng trực thuộc
 • Có hoạt động liên danh, liên kết

Chỉ tiêu 20a. Tên giám đốc :

Chỉ tiêu 21.Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)

Khác

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.