Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng hệ thống công bố mỹ phẩm

Hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia được triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp với các Bộ Ngành liên quan trong các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập quá cảnh phương tiện vận tải. Đối với nghiệp vụ cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thuộc nghiệp vụ Bộ Y Tế, hệ thống Hải quan một cửa quốc gia cho phép khai báo hồ sơ và nhận kết quả xử lý hồ sơ từ hệ thống Bộ Y Tế.

Hướng dẫn tìm kiếm hồ sơ công bố mỹ phẩm

Hướng dẫn tìm kiếm hồ sơ công bố mỹ phẩm

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Doanh nghiệp thực hiện nhấn chuột vào menu “BỘ Y TẾ”. Chọn “CÔNG BỐ MỸ PHẨM”:

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm:

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm vào phần Thông tin tìm kiếm, để tìm kiếm hồ sơ cần xử lý:

Nhập các thông tin bao gồm:

 • Mã hồ sơ: Nhập mã hồ sơ cần tìm kiếm
  • Trạng thái hồ sơ: Chọn trạng thái hồ sơ cần tìm kiếm
   • Nhãn hàng: Nhập nhãn hàng của sản phẩm
   • Tên sản phẩm: Nhập tên sản phẩm
   • Số công bố: Nhập số công bố (trường hợp hồ sơ đã được cấp số công bố)
   • Ngày tạo từ: Chọn dưới lịch hoặc nhập thời gian tìm kiếm từ ngày theo định dạng dd/mm/yyyy
   • Ngày tạo đến: Chọn dưới lịch hoặc nhập thời gian tìm kiếm đến ngày theo định dạng dd/mm/yyyy

Bước 3: Nhấn tìm kiếm , hệ thống trả về danh sách hồ sơ theo các tiêu chí tìm kiếm:

Danh sách hiển thị thông tin hồ sơ bao gồm:

 • STT
 • Lịch sử: Hiển thị icon chức năng cho phép nhấn vào để hiển thị màn hình xem thông tin lịch sử tác động, lịch sử phê duyệt.
 • Mã hồ sơ: Hiển thị link cho phép nhấn vào để hiển thị màn hình xem thông tin chi tiết của hồ sơ
 • Nhãn hàng: Nhãn hàng của sản phẩm.
 • Tên sản phẩm: Tên sản phẩm mỹ phẩm.
 • Trạng thái hồ sơ: Tên trạng thái hiện tại của hồ sơ
 • Ngày tạo: Ngày khai báo hồ sơ.
 • Gửi:
  • Nếu hồ sơ ở trạng thái doanh nghiệp được phép gửi thì hiển thị nút chức năng cho gửi, bao gồm: Mới tạo, Đã nộp, Từ chối tiếp nhận yêu cầu bổ sung, Đã nộp hồ sơ bổ sung, Đã thông báo yêu cầu SĐBS.
   • Nếu hồ sơ không ở trạng  thái được phép gửi thì không hiển thị nút chức năng cho sửa.
 • Sửa:
  • Nếu hồ sơ ở trạng thái doanh nghiệp được phép sửa thì hiển thị nút chức năng cho sửa, bao gồm: Mới tạo, Đã nộp, Từ chối tiếp nhận yêu cầu bổ sung, Đã nộp hồ sơ bổ sung, Đã thông báo yêu cầu SĐBS.
   • Nếu hồ sơ không ở trạng  thái được phép sửa thì không hiển thị nút chức năng cho sửa.
 • Sao chép: Cho phép sao chép thông tin từ hồ sơ đã khai báo thành bộ hồ sơ mới.
 • Xóa: Nếu hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì doanh nghiệp được phép xóa thì hiển thị nút chức năng cho xóa . Các trạng thái khác không hiển thị nút chức năng trong cột Xóa.
 • Xem Phiếu báo thu: Chỉ hiển thị nút chức năng trong cột phiếu báo thu khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận, yêu cầu nộp phí. Cho phép doanh nghiệp xem thông tin phí mà BYT gửi về, và thực hiện nộp phí theo yêu cầu.
 • Xem số công bố: Chỉ hiển thị nút chức năng trong cột xem số công bố khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp số tiếp nhận. Cho phép doanh nghiệp xem thông tin chi tiết phiếu công bố đã được Bộ Y Tế cấp số tiếp nhận
 • Xem Y/C thay đổi công bố: Chỉ hiển thị nút chức năng trong cột Y/C thay đổi công bố khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp số tiếp nhận. Cho phép doanh nghiệp gửi yêu cầu thay đổi nội dung đã công bố (đã được Bộ Y Tế cấp số tiếp nhận)

3.2 Thêm mới hồ sơ 

Doanh nghiệp trước khi lưu hành sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thì phải khai báo hồ sơ xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu gửi tới BYT. Tài liệu này hướng dẫn doanh nghiệp khai báo hồ sơ xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu trên hệ thống NSW và gửi hồ sơ đã khai báo sang hệ thống BYT.

Để có thể gửi được bộ hồ sơ sang hệ thống BYT thì doanh nghiệp phải khai đủ thông tin ở 2 phần:

 • Tab Hồ sơ: Là màn hình khai báo thông tin đơn đăng ký cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.
  • Tab File đính kèm: Là màn hình cho phép upload các file đính kèm của hồ sơ.

3.2.1.1 Khai báo thông tin đơn đăng ký cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

Có hai hình thức khai báo thông tin đơn đăng ký cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu:  Là khai trực tiếp trên giao diện hoặc upload thông tin từ file excel.

Mọi khó khăn thắc mắc liên quan đến công bố mỹ phẩm nhập khẩu, khách hàng liên hệ đến Oceanlaw 0904 445 449 để được tư vấn tốt nhất.

Tham khảo thêm: Công bố mỹ phẩm nhập khẩu nhật bản

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2020 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.
Contact Me on Zalo
0904 445 449