Hỗ trợ trực tuyến

Giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề sơ cấp có vốn nước ngoài

Câu hỏi của khách hàng : Điều kiện cấp giấy chứng nhận trung tâm đào tạo nghề sơ cấp có vốn đầu tư nước ngoài . Mong luật sư tư vấn cho tôi hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Luật sư trả lời : Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến văn phòng luật sư chúng tôi, bạn đang có nhu cầu thành lập trung tâm sơ cấp có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải có đủ điều kiện sau :
1. Giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
1.1.Có dự án đầu tư thành lập trung tâm có vốn nước ngoài đúng, phù hợp với quy định, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
1.2. Có Đề án tiền khả thi thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
1.3. Có đất do địa phương cấp hoặc nhà đâu tư thuê về nguyên tắc cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định ( Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP );
1.4. Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể: Dự án thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép đào tạo nghề tại công ty chúng tôi liên hệ trực tiếp để được tư vấn, ngoài việc xin giấy phép cho bạn chúng tôi tư vấn cho khách hàng về hành lang pháp lý…;
2. Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Điều kiện cho phép thành lập:
2.1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
2.2. Có Đề án chi tiết thành lập thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
2.3. Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
2.4. Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
2.5. Có đủ năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể: Dự án thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
3. Giấy phép hoạt động dạy nghề
Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục
3.1. Đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của trung tâm dạy nghề.
3.2. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề phù hợp với quy định của pháp luật.
3.3. Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
4. Đáp ứng các điều kiện về mở ngành đối với cơ sở giáo dục phải thực hiện thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật.

Như vậy với sự tư vấn của chúng tôi Hy vọng sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn, vướng mắc, bạn muốn rõ hơn về thủ tục xin giấy phép đào tạo nghề thì có thể gọi trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi, hoặc chát trực tuyến với luật sư ngay trên website của chúng tôi.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.