Hỗ trợ trực tuyến

Giao dịch bất động sản cần phải công chứng, chứng thực

Gần đây những giao dịch bất động sản đang dần nở rộ nên Oceanlaw đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ nhiều nơi hỏi về các thủ tục và quy định của pháp luật đối với những giấy tờ liên quan tới giao dịch bất động sản. Để giúp quý khách hiểu hơn về các thủ tục này, chúng tôi xin trả lời câu hỏi dưới đây.

Câu hỏi: Những hợp đồng về giao dịch bất động sản nào bắt buộc phải công chứng tại Phòng công chứng, Văn phòng công chứng?

Trả lời: Theo quy định của luật, một số giao dịch bất động sản sau phải công chứng, chứng thực.

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhương, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau:

” Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất
….
3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

  1. a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
    …”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở.
” Điều 122. Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở:

  1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với những giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chính là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng”.

Để được tư vấn trực tiếp và miễn phí, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline của chúng tôi để được tư vấn thêm.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.