Hỗ trợ trực tuyến

Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Căn cứ nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 /7 /2016 gồm có 7 chương 23 điều quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Nội dung chính của Nghị định 86/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán
  • Điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán
  • Đăng kí hoạt động lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát
  • Lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài
  • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo Nghị định 86/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tạo ra cơ sở pháp lý cho các chủ thể thực hiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.