Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

0

Căn cứ nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 /7 /2016 gồm có 7 chương 23 điều quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Nội dung chính của Nghị định 86/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán
  • Điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán
  • Đăng kí hoạt động lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát
  • Lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài
  • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo Nghị định 86/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tạo ra cơ sở pháp lý cho các chủ thể thực hiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

 

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181