Hỗ trợ trực tuyến

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm :

  1. Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
  2. Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
  3. Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
  4. Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến như sau:

Tham khảo thêm :

 Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là cơ sở).

 Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến trừ các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến nhỏ lẻ.

Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh

  1. Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa tuân theo các yêu cầu quy định tại các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  2. Kho chứa hàng và bảo quản sữa và các sản phẩm từ sữa phải luôn khô ráo và sạch sẽ, bảo đảm không làm thay đổi đặc tính, không làm biến chất hay mất mùi của sữa và sản phẩm từ sữa, không được ô nhiễm thêm các hoá chất độc hại hay các vi sinh vật gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng.
  3. Nguồn nước sạch để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh tại cơ sở kinh doanh phải được kiểm tra chất lượng, vệ sinh định kỳ hàng năm.
  4. Có quy định về quy trình, chế độ vệ sinh đối với cơ sở; sử dụng sản phẩm tẩy rửa và sát trùng dụng cụ kinh doanh, chứa đựng sản phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5 Sữa và các sản phẩm từ sữa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và phải còn hạn sử dụng; phải lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm kinh doanh.

>> Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.