Hỗ trợ trực tuyến

Danh mục các sản phẩm thuộc diện dán nhãn năng lượng

Danh mục các sản phẩm thuộc diện dán nhãn năng lượng Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 51) về Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của...

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.