Hỗ trợ trực tuyến

Điều kiện công bố lưu hành mỹ phẩm như thế nào?

Công bố lưu hành mỹ phẩm, một vài sản phẩm trước khi đưa vào kinh tế tại thị trường Việt Nam cần thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm. Thủ tục này được thực hiện tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế với mỹ phẩm nhập khẩu hay Sở Y...

Hiểu về thủ tục công bố mỹ phẩm

Trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhân sau khi công...

Những lưu ý khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm online

Bây giờ, Cục Quản Lý Dược đã có hình thức đăng ký công bố mỹ phẩm trên trang: https://congbomypham.cqldvn.gov.vn. Sau đây là một số bước công bố mỹ phẩm online mà Oceanlaw hướng dẫn cho quý khách hàng. Những lưu ý khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm online 1.Bước đăng ký tài khoản:...

Quy định về công bố mỹ phẩm trực tuyến

Hiện nay các cơ sở nghiên cứu  các loại hóa chất để đưa vào sử dụng để làm ra những loại mỹ phẩm. Nếu không được thử nghiệm lâm sàng và kiểm tra đầy đủ về độ an toàn trước khi sử dụng sẽ vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe con người. Cho nên...

Vì sao cần được làm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm?

Công bố lưu hành mỹ phẩm là 01 trong các thủ tục hết sức quan trọng và cấp thiết của những cơ sở sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm. Tùy vào từng cơ sở sản xuất/kinh doanh mà thực hiện thủ tục: công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước và/hoặc công bố lưu hành mỹ...

Các loại mỹ phẩm cần phải công bố

Công bố lưu hành mỹ phẩm, những sản phẩm mỹ phẩm trước khi đem vào kinh tế tại thị trường Việt Nam cần tiến hành thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm. Thủ tục này được tiến hành tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế với mỹ phẩm nhập khẩu hoặc Sở...

Những quy định về công bố mỹ phẩm

Trước khi đem sản phẩm ra buôn bán trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đem sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố lưu hành mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và doanh...

Điều kiện để sản xuất mỹ phẩm

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đơn vị sản xuất mỹ phẩm cần phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu. Ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định...

Điều kiện để được nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

Những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm mang sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép mang mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm...

Yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm

Tất cả các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường cần phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ  khi được dùng trong các điều kiện bình thường hay những điều kiện thích hợp được hướng dẫn, phù hợp với...

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.