Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo mỹ phẩm

Quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử, sách báo, tờ rơi, áp phích,…nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm. Và theo thông tư 06.2011-BYT...

Lấy mẫu mỹ phẩm đi kiểm nghiệm chất lượng

Lấy mẫu mỹ phẩm đi kiểm nghiệm chất lượng I. Căn cứ Điều 36/ Thông tư 06/ 2011/ TT-BYT quy định về nguyên tắc lấy mẫu: 1. Lấy mẫu công bố mỹ phẩm để kiểm tra hoặc giám sát chất lượng theo nguyên tắc lấy mẫu ngẫu nhiên và phải lấy mẫu ở những vị trí khác nhau của lô hàng. 2. Lượng mẫu...

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.