Hỗ trợ trực tuyến

Công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm

Trước khi muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu thông ra thị trường, một số tổ chức, cá nhân cần phải công bố và được tiếp nhận hồ sơ tại Cục quản lý dược Việt Nam. Đặc biệt, người đứng ra lưu thông mỹ phẩm cần phải hoàn toàn chịu trách nghiệm về mức độ an toàn, hiệu quả của sản phẩm và cần phải tuân thủ một vài quy định của luật pháp.
Một số tổ chức, cá nhận muốn chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp. Khi lập hồ sơ công bố mỹ phẩm cần phải nộp kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy phép đầu tư và kèm theo bản mềm một số dữ liệu sản phẩm công bố.
Khi hoàn thành, các bạn nộp tại Cục Quản lý dược Việt Nam hoặc qua đường bưu điện. Sau đó, Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ trong vòng 3 ngày sau khi nhận được lệ phí hồ sơ theo quy định.

Một số trường hợp sau đây, những sản phẩm mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 1 bản công bố:

•    Mỹ phẩm được đóng gói dưới tên chung và được bán theo bộ mỹ phẩm.
•    Mỹ phẩm có công thức giống nhau dù thế có màu sắc và mùi không giống nhau.
•    Mỹ phẩm được đóng gói chung trong 1 bao bì.
•    Một số dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Trong quá trình công bố, nếu muốn thay đổi nội dung đã công bố quý khách cần tiến hành dựa theo quy định của nhà nước theo mục số 4-MP của Quy chế này. Khi được số tiếp nhận hồ sơ công bố có giá trị sử dụng trong khoảng 03 năm.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.