Hỗ trợ trực tuyến

Có những loại trang thông tin điện tử nào?

Có những loại trang thông tin điện tử nào?

Trang thông tin điện tử là loại hình phổ biến hiện nay, tuy nhiên nhiều người lại không biết phân biệt và biết có bao nhiêu loại trang thông tin điện tử, vậy nên bài viết này sẽ giúp quý khách hàng cập nhật thông tin một cách tốt nhất.

Nghị định 72/2013/NĐ-CP định nghĩa trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. Có 5 loại trang thông tin điện tử như sau:

  1. Báo điện tử là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng
  2. Trang thông tin điện tử tổng hợp (do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó)
  3. Trang thông tin điện tử nội bộ (do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp)
  4. Trang thông tin điện tử cá nhân (do các cá nhân thiết lập hoặc thông qua vụ mạng xã hội nhằm cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho các tổ chức hay cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp)
  5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành (do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong một lĩnh vực chuyên ngành nhất định và không cung cấp thông tin tổng hợp)

Để hiểu hơn về các trang thông tin điện tử hoặc đăng ký trang thông tin điện tử, quý khách hãng hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn cụ thể và chi tiết.

  • Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.