Hỗ trợ trực tuyến

Công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì thực phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì thực phẩm Bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm thực phẩm sản xuất đưa ra thị trường phải đóng gói sản phẩm và cần phải xin giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì thực phẩm do cục An...

Công bố bao bì chứa, đựng thực phẩm

Công bố bao bì chứa, đựng thực phẩm Công bố bao bì chứa, đựng thực phẩm – Sản phẩm bao bì chứa đựng thực phẩm ra đời để giúp thực phẩm được bảo quản được tốt hơn thì các nhà sản xuất cần phải tiến hành công bố bao bì chứa đựng thực phẩm. Bởi thực phẩm rất dễ bị ảnh hưởng bởi...

Bao bì chứa đựng sản phẩm

Bao bì chứa đựng sản phẩm Bao bì chứa đựng dụng cụ sản phẩm đây là những công cụ tiếp xúc với sản phẩm,  nên những bao bì này phải đảm bảo được chất lượng là rất quan trọng. Dù là bao bì được sản xuất trong nước hay nước ngoài cũng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay...

Danh mục các loại Mỹ phẩm cần phải Công bố lưu hành

Danh mục các loại Mỹ phẩm cần phải Công bố lưu hành Công bố lưu hành Mỹ phẩm là thủ tục cần thiết và quan trọng nhất để sản phẩm Mỹ phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được lưu hành hợp pháp trên thị trường. Theo quy định của Pháp luật các sản phẩm Mỹ phẩm bắt buộc phải Công bố lưu hành bao gồm:...

Các Quy định về Giấy ủy quyền Công bố Mỹ phẩm

Các Quy định về Giấy ủy quyền Công bố Mỹ phẩm Giấy ủy quyền Công bố Mỹ phẩm là văn bản bắt buộc trong Hồ sơ Công bố nhằm đảm bảo tính hợp pháp về mặt Pháp lý của Doanh nghiệp muốn đứng ra Công bố Mỹ phẩm của Nhà sản xuất nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Các quy định về Giấy ủy quyền...

Dịch vụ xin Giấy phép Công bố lưu hành Mỹ phẩm

Dịch vụ xin Giấy phép Công bố lưu hành Mỹ phẩm Xin giấy phép Công bố lưu hành Mỹ phẩm là thủ tục xin cấp số tiếp nhận Công bố mỹ phẩm được áp dụng với bất kỳ sản phẩm Mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài hoặc sản xuất tại Việt Nam muốn được lưu hành hợp pháp trên thị trường. Là Công ty Tư...

Cách ghi Nội dung Phiếu Công bố Mỹ phẩm

Cách ghi Nội dung Phiếu Công bố Mỹ phẩm Phiếu Công bố Mỹ phẩm là thành phần quan trọng và không thể thiếu trong Hồ sơ Công bố Sản phẩm Mỹ phẩm theo quy định của Pháp luật. Quy định về Phiếu Công bố Mỹ phẩm Phiếu công bố mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP. Phiếu công bố phải được...

Mẫu đơn đăng ký công bố hợp quy

Mẫu đơn đăng ký công bố hợp quy ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY (Tên tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ———- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:………….. ———————— ……….., ngày ….. tháng …… năm …… ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY Kính gửi: (Tên Cơ quan tiếp nhận và quản lý công bố...

Quảng cáo mỹ phẩm

Quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử, sách báo, tờ rơi, áp phích,…nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm. Và theo thông tư 06.2011-BYT...

Lấy mẫu mỹ phẩm đi kiểm nghiệm chất lượng

Lấy mẫu mỹ phẩm đi kiểm nghiệm chất lượng I. Căn cứ Điều 36/ Thông tư 06/ 2011/ TT-BYT quy định về nguyên tắc lấy mẫu: 1. Lấy mẫu công bố mỹ phẩm để kiểm tra hoặc giám sát chất lượng theo nguyên tắc lấy mẫu ngẫu nhiên và phải lấy mẫu ở những vị trí khác nhau của lô hàng. 2. Lượng mẫu...

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.