Quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt

0

Quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt

Được điều chỉnh bởi một số Luật số 27/2008/QH12, 70/2014/QH13, 71/2014/QH13, 106/2016/QH13, thuế tiêu thụ đặc biệt chính là thuế gián thu, đánh vào một vài loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần điều tiết mạnh nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho nguồn ngân sách nhà nước. Cũng giống như những loại thuế khác, số thuế tiêu thụ đặc biệt cần phải đóng vãn được tính theo giá tính thuế nhân với thuế suất. Nhưng tùy vào từng loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất và giá tính thuế khác nhau. Đối với mức thuế suất, mức thấp nhất là 7% (Xăng E10), cao nhất là 75% (thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá từ 01/01/2019). Đối với mức giá tính thuế, phân biệt giữa các hàng hóa do cơ sở tự sản xuất, hàng hóa gia công, hàng hóa bán bằng phương thức trả góp, trả chậm hoặc dịch vụ.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181